Top
  >    >  May

Slobodu doživljavamo iz perspective zatvora koju kreira naš sopstevni um. Ni jedno poimanje slobode nije isto, kao što ni poimanje zatvora nije isto. Ni jedan um na svetu nije isti. Ako sloboda nije stečeno pravo, nego nam je data kao nasleđe nečeg (